20157783016891390641_-تجمع-اعتراضی-پرستاران-بیمارستان-رازی-چالوس

امروز 8 خرداد
#اعتصاب پرستاران و دکتران بیمارستان خمینی در #کرج وتعطیل کردن بیمارستان
به علت پرداخته نشدن حقوق


#اعتصاب_سراسری

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah