خودکشی یک پرستار درایران تحت حاکمیت آخوندی

چند روز پیش، یکی از خانم‌های پرستار بیمارستان توحید سنندج، بە نام نشمیل حسینی بەدلیل جو پلیسی بیمارستان و نپرداختن اضافەکار و حق طرح و فشار کاری، با خوردن قرص اقدام بە خودکشی نمود، کە در پی آن بە کما رفت و متاسفانە روز گذشتە جان سپرد

#زنان
#اعتراض
#قیام
#سرنگونی
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

DfAbfkcWsAUbqNe.jpg