#بگونه :شب گذشتە چهارشنبه نیروی مرزی در داخل کردستان عراق بە سوی کولبران آتش گشود کە دو کولبر سلماسی و دو کولبری اشنویە زخمی شدند.

#کولبران
#اعتراض
#ایران
#قیام
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2018-06-07_17-01-46.jpg