سوري2.jpg

دراويش گنابادی تو زندانن، حسين پناهی رو ميخوان اعدام کنن مگه چه کرده ؟مرگ بر خامنه ای
ميدان مهران #کرج – 23 خرداد

#اعتراض
#سرنگونی
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah