روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، جمعی از زنان در برابر فرمانداری ایرانشهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

این زنان که به تعدی و تجاوز به دختران این شهر معترض بودند تراکتهایی در دست داشتند

#تجمع
#زنان
#ایرانشهر
#قیام
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah