درپی قیام سراسری دیماه سال ۹۶ یازده نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دستگیر شدند که پس از برگزاری دادگاه بدوی آنها طی ماه‌های گذشته، سه نفر از دانشجویان مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند و همچنین حکم ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت مجازی برای آن‌ها صادر شده است. شمار دیگری نیز از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی منتظر حکم خود هستند.
سن دانشجویانی که حکم خورده‌اند، بین ۱۸ تا ۲۲ سال است و به اتهام‌های سنگینی متهم شده‌اند؛ یکی از دانشجویان که متولد سال ۷۵ است به هشت سال حبس محکوم شده است.

#تجمع #دانشجویان #اعتراض #قیام
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah