خانواده محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان که در تجمع روز معلم بازداشت و از آن زمان در زندان است، نسبت بدرفتاری با او در زندان فشافویه هشدار دادند.

خواهر همسر آقای حبیبی در توییتر خود از «ضرب و شتم» این معلم زندانی در شب گذشته در زندان بزرگ تهران (فشافویه) تهران خبر داد.
#محمدحبیبی #زندان_فشافویه #ضرب_وشتم #معلم

35798630_1021107338049505_6595284005153669120_n.jpg