#بگونه :
روز چهار شنبه 30خرداد تعدادی از فعالین کارگری واجتماعی در اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی در مقابل درب زندان مرکزی سنندج تجمع کرده وخواهان لغو اعدام رامین میشوند که با برخورد مامورین روبرو شده و سه نفر از چهره های فعال کارگری بنامهای اقای خالد حسینی ،رفیق کریمی ولطف آله احمدی را بازداشت میکنند .

#رامین_حسین_پناهی
#رامین_حسین_پناهی
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی
#براندازم
#قیام_ایران

35836790_10216686147251083_8512063351705042944_n.jpg

 
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:

 

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

#RaminHosseinPanahi