#بگونه :دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پنجمین روز تجمع خود را در اعتراض به احکام غیرقانونی قضاییه آخوندی علیه چند تن از دانشجویان این دانشگاه ادامه دادند.
دانشجویان تهدید کرده بودند که اگر منصور غلامی وزیر علوم کابینه آخوند روحانی برای ادای توضیحات به این دانشکده نیاید امتحانات این ترم را لغو کرده و در آن حاضر نخواهند شد.
دانشجویان خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط این احکام غیرقانونی هستند.

#دانشجویان
#اعتراض
#براندازم
#قیام_ایران
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

35844741_10216686225973051_3802868085166178304_n.jpg