#بگونه : شب پنجشنبه 31 خرداد 97 شب کارگران گروه ملی فولاد اهواز با مقاومت و پایداری شجاعانه شان و پس از چندین روز تجمع اعتراضی حکومت را وادر به عقب نشینی کرده و آخرین همکاران زندانی شان را آزاد کردند.
پس از تجمع چندین روزه خانواده ها و کارگران در مقابل دادگاه و دادگستری رژیم، نهایتا ساعت 11 و پانزده دقیقه پنجشنبه شب 31 خرداد 97 دژخیمان رژیم در دادگستری اهواز را وادار کردند تا نامه آزادی پنج نفر از آخرین کارگران زندانی گروه ملی صادر و از زندان آزاد کنند.
اسامی آخرین کارگران آزاد شده بشرح زیر است:
۱_کریم سیاحی
۲_محمد فلاحی
۳_سجاد حسین پور
۴_عبدالرحمن ساکی
۵_جواد اسکندری

اتحادیه آزاد کارگران

#کارگران
#اهواز
#اعتراض
#براندازم
#قیام_ایران
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2018-06-22_10-42-12.jpg