تصاویری از درگیری در لاله زار #تهران

جنگ و گریز با ماموران سرکوبگر ادامه دارد

امروز ۵ تیر