یاران و هم میهنان عزیز؛
از نظر ما شاه و شیخ دو روی یک سکه ارتجاعی استعماری و به عبارتی دیگر سرو ته کرباسی به نام دیکتاتوری هستند. شعار نه«شاه» و نه «شیخ» مرزبندی ما با دیکتاتوری و دم و دمبالچه های آن به هر شکل و شمایلی است.
درست است در قیاس بین رژیم دیکتاتوری شاه که حکومتی وابسته به آمریکا بود و سرمایه داری وابسته را نمایندگی می کرد با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه که سر ان ماهیتا قرون وسطایی و از نظر جایگاه طبقاتی به پیش از سرمایه داری تعلق دارد با یک بدنه بورژوازی سوداگر و انگلی با دلالی و رانت خواری؛ تفاوت در ابعاد فساد و خیانت و وطن فروشی و جنایت می باشد. اما رژیم خمینی مولود دیکتاتوری شاه و نه یک جامعه باز و دمکراتیک است.
در شرایط کنونی عنوان کردن سلطنت طلبی و شعار «رضا شاه روحت شاد» را تاکتیک و خط انحرافی رژیم برای مقابله با قیام مردم ایران می دانیم. قیامی که ادامه و تدوام قیام و انقلاب ضد سلطنتی در فرازی بالاتر و متکاملتر است.
در قیام دی ماه ۹۶ جامعه ما با شعار«اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» وارد فاز و مرحله ای کیفی گردید که همانا مرحله پایانی و سرنگونی رژیم است.
رژیم اکنون از یک طرف زیر فشار تحریمهای آمریکا و ورشکستگی اقتصادی و در انزوای منطقه ای و بین المللی قرار دارد و از طرفی دیگر زیر ضرب قیام و نارضایتی گسترده اجتماعی در بحران وتشتت درونی است؛ که با اعتراف به کشتن رفسنجانی اوجی تازه گرفته است و در یک کلام در بن بست کامل قرار دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حتی گفت بدون هیچ پیش شرطی حاضر است با رژیم ایران مذاکره کند و جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا به صراحت گفت سیاست کاخ سفید تغییر رژیم ایران نیست بلکه فشار حد اکثری برای تغییر رفتار رژیم است.
خامنه ای گفت خطر جنگ نیست و مذاکره هم چون به سود نظام نیست نمی کند.
قادر به تصمیم گیری نیست و راه حلی هم ندارد. نه میخواهد و نه می تواند گره ای از مشکلات را حل کند. هر روز هم شرایط برای نظام دشوار و دشوارتر میشود.
ترس و یاس و نا امیدی سرتاپای نظام را گرفته وبخشی می گویند اگر امروز مذاکره نکنیم فردا دیر میشود بخش دیگری می گویند ما باید از این گردنه خطرناک عبور کنیم.
وقت کشی و مقابله با قیام و نیروی اصلی اپوزسیون با توصل به تروریسم راه برون رفت و عبور از این گردنه خطرناک می دانند. اما نه قیام خاموش شدنی است. نه رژیم در موقعیتی است که بتواند با آن و با نیروی اپوزسیون رهبری کننده مقابله کند.
مذاکره کردن یا نکردن عنصر تعیین کننده نیست. نظام را قیام مردم ایران تعیین تکلیف می کند. اما برانداختن و سرنگونی نظام ولایت فقیه واستقرار آزادی و دمکراسی و حاکمیت مردمی با تحریم و حمایت خارجی یا بطور خودبخودی محقق و میسر نمیشود.
این مهم در توان نیروی های انقلابی و مبارز و مردمی و متشکل و سازمانیافته و متحد می باشد که در بهترین فرصت و موقعیت می باشد.
در این مسیر راه برای هر کس و هر نیرو و جریانی که هدفش خدمت به جامعه و آزادی و آبادی ایران باشد کاملا باز است و به باور ما نیروی دیگری که بیشتر مبارزه می کند جاه را برای دیگران تنگ نکرده و نمی کند بلکه بار مسئولیت بیشتری را بردوش می کشد. هرکس که صادقانه بخواهد قدم و قلمی در راه آزادی و عدالت اجتماعی بردارد خود را بی تردید در کنار ما و در میان رزمندگان مجاهد و مبارز مردم ایران می بیند که چهل سال است از هیچ تلاش و کوشش و فداکاریی برای رسیدن به مقصود فروگذار نکرده اند.
کانون های شورشی و شوراهای مردمی در قلب اعتراض های اجتماعی اقشار مختلف اجتماعی موتورهای محرک نبرد آزادیبخش مردم ایران برای نیل به آزادی می باشند.
در برابر نیروهای سرکوبگر و تا دندان مسلح رژیم پیشروی و پیش رفت کانونهای شورشی به یک ارتش آزادریخبش ملی یک ضرورت تاریخی است.
تلاش و کوشش و مبارزه ما در حمایت از قیام مردم ایران بی چشمداشت و وظیفه ای ملی و میهنی و انقلابی است. ما بدین ره نه پی حشمت و جا آمده ایم!
#مصدق_روحت_شاد
#دیکتاتوری_شاه_شیخ
#براندازم #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری #ایران
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

40002170_1093485527478352_5342320385666842624_n.jpg