#بگونه: رژیمی که بنیانگذارش اقتصاد را مال خر می دانست و بجز دزدی و اختلاس و رانت خواری چیزی از اقتصاد سرش نمی شود وزیر اقتصاد میخواهد چکار!
اما با این همه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت آخوند روحانی با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس نظام از سمت خود برکنار شد.
جلسه استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت روحانی روز یکشنبه ۲۶ اوت، (۴ شهریور) برگزار شد و با رای عدم اعتماد ۱۳۷ موافق و ۱۲۱ مخالف برکنار شد.
این دومین وزیر کابینه شیخ حسن کلید است که به دلیل بحران‌های اقتصادی برکنار میشود. ا علی ربیعی از بازجویان و شکنجه گران دهه شصت که وزیر کار و امور اجتماعی و در اصل یک مهره اطلاعاتی برای سرکوب کارگران بود روز هفدهم مرداد برکنار شد.
شاه در روزهای آخر نخست وزیرش هویدا و رئيس ساواکش نصیری را برکنار و دستگیر کرد نتوانست نجات پیدا کند نظام پا بگور میخواهد با برکناری یکی دو مهره و انداختن تقصیرات به گردن یک باند سر کی کلاه بگذارد!

***************************************ا********
#ایران #تظاهرات_سراسری #اعتصاب_سراسری #براندازم
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:

40046296_1095115507315354_754517950228070400_n.jpg

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah