#بگونه: نرگس محمدی که به مدت ده روز برای درمان در بیمارستانی بستری بود روز یکشنبه ۴ شهریور ۹۷ به رغم نیاز به مرخصی استعلاجی به زندان بازگردانده شد.
وکلای نرگس محمدی خواستار مرخصی استعلاجی برای وی هستند و او در سه سال گذشته به مرخصی نرفته است.

#ایران #تظاهرات_سراسری #اعتصاب_سراسری #براندازم
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1

40104918_1095658190594419_9211206980075520000_n