#بگونه: رضا خندان همسر .کیل زندانی نسرین ستوده امروز سه شنبه ۱۳ شهریور در مقابل منزل مسکونی خود توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد.
رضا خندان شامگاه دوشنبه ۱۲ شهریور در در حساب توییتر و فیسبوک خود نوشته بود که : «شخصی امروز با موبایل‌ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد. او گفت که باید فردا به آنجا بروم. از آنجا که هیچ شخص و نهاد دیگری غیر از مقام قضایی آن هم کتبا و با ذکر دلایل و اتهامات، حق ندارد افراد را تحت تعقیب قرار دهد؛ حدود قانونی را به ایشان یادآور شدم. متاسفانه در پاسخ به اعتراض من، گفت که: «پس دستگیر میشوی».»
#اعتراض
#اعتصاب
#براندازم
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
40654889_1100507126776192_2710815896460328960_n.jpg