زانیار و لقمان مرادی هم اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس؛ سه زندانی سیاسی رامین حسین پناه؛ زانیار مرادی و لقمان مرادی اعدام شدند.

#براندازم
#نه_به_اعدام
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 

45396378_303