#بگونه: بنابه گفته امجد حسین پناهی برادر رامین این زندانی سیاسی کرد شب گذشته توسط رژیم پلید آخوندی اعدام شد.
«هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره‌هاست.»

#براندازم
#نه_به_اعدام
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1