عفو بین‌الملل:‌ اعدام سه زندانی کرد ظالمانه است
ما از شنیدن این خبر، با وجود محکومیت گسترده احکام اعدامشان و فراخوانها از طرف کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل و سایر نهادها برای توقف اعدام آنها شوکه شدیم.

آگنس کالامارد، (گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام فراقضایی): اعدام رامین حسین پناهی قتل سیاسی تنفرانگیز است.

هیچ کلمه‌ای برای محکوم کردن این اعدامها به اندازه کافی قوی نخواهد بود. اعدام رامین حسین پناهی قتل خودسرانه توسط دولت ایران به حساب می‌آید. با توجه به هویت قربانی این یک قتل سیاسی و تنفرانگیز است.

احمد شهید، (کارشناس آزادی مذهبی در سازمان ملل متحد که قبلاً گزارشگر ویژه‌ ایران در امور حقوق‌بشر بوده): «اعدام های امروز که با انگیزه سیاسی در ایران انجام شد را محکوم کنید. رژیم ایران باید به جرم اعدام های خودسرانه مورد حسابرسی قرار گیرد».

ولید فارس،(فارس مشاور دونالد ترامپ در دوران رقابتهای انتخاباتی):‌اعدام سه زندانی کرد جنایت جنگی است
رژیم ایران توسط جامعه بین‌المللی مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

#براندازم

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

DmlZLP9U4AAYmse