به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل پس از شنیدن خبر اعدام سه زندانی سیاسی کرد زانیار مرادی؛ لقمان مرادی و رامین حسین پناهی پیامی خطاب به خانواده ایشان و مردم ایران فرستادند.
متن پیام زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل:
شنیدن خبر اعدام سه همزنجیرمان زانیار مرادی؛ لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را از تلویزیون حکومتی شنیدیم که عوامل اطلاعاتی و ماموران جنایت پیشه؛ آنها را اعدام کردند.قلبمان از اینهمه قساوت به درد آمد.
پیش از این در هفته گذشته ۳ زندانی سیاسی ۲۱؛ ۲۳ و ۲۴ ساله بلوچ درمحمد شه‌بخش، ۲۱اسماعیل شه‌بخش و حیات الله نوتی زهی را مظلومانه در زندان زاهدان به دار آویختند.
راستی این جانیان از چه می ترسند که اینچنین همه محکومیتهای بین المللی و بی آبرویی سیاسی را بر خود خریدند؛ اما از جان آن سه جوان کرد نگذشتند؟ شاید چون تزلزلی در چشمانشان ندیدند! شاید چون صدای مظلومیت و حقانیتشان را در شعارهای مردم در کف خیابانها می بینند!
راستی از اینهمه جنایت چه نتیجه ای می گیرند؟ ۴۰ سال جوانان ایران زمین از کرد و ترک و بلوچ و عرب و فارس را کشتید؟ ولی آیا توانستید صدای ملت بزرگ ایران را خاموش کنید؟ آیا فکر می کنید طنابهای دارتان هنوز هم کارآیی دارد؟ زهی خیال باطل!
ما زندانیان سیاسی با گوشت و پوست و مغز استخوانمان تجربه کرده ایم که این جانیان برای حفظ حکومت خود از هیچ پلیدی و پلشتی روگردان نیستند. پس حرف ما رو به شما جوانان و نسلی است که هر روز صدای اعتراضتان علیه نظام دیکتاتوری و آدمکش را در خیابانهای شهرهای ایران بلند و بلندتر می کنید. آرام ننشینید و صدای زانیار و لقمان و رامین و صدها جوانی باشید که جانشان را در راه آزادی و مبارزه با دیکتاتوری گذاشتند. آرام ننشینید و کوچه و خیابان را به صحنه رویارویی با جانیان و قاتلان جوانان ایران تبدیل کنید.
در پایان به مادران عزیزمان دایه شریفه مادر رامین؛ دایه آمنه مادر زانیار و همچنین مادر لقمان مرادی و خانواده های محترمشان تسلیت می گوییم و برای آنها صبر و استقامت از خداوند متعال طلب می کنیم. باشد که اشکهای مادرانمان سیلی شود و بنیاد ظلم و دیکتاتوری خامنه‌ای را از بیخ و بن برکند.

شهریور ۹۷
زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل

 
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2018-09-10_13-26-21