خانواده زانیار مرادی به دلیل برگزاری مراسم بزرگداشت برای او تهدید و بازداشت شدند.
پس از انتشار اعلامیه مراسم بزرگداشت این زندانی سیاسی اعدام شده ماموران اطلاعات خانواده او را تهدید به بازداشت کرده و عموی وی عثمان مرادی را بازداشت کردند. مامورین اطلاعات؛ آزادی عموی زانیار مرادی را منوط به عدم برگزاری مراسم بزرگداشت او کرده اند. عثمان مرادی پس از ساعتی آزاد شد.
لازم به یادآوری است که زانیار و لقمان مرادی روز ۱۷ شهریور ماه؛ پس از ۹ سال زندان و شکنجه اعدام شد. اتهام وی قتل پسر امام جمعه مریوان بود که به گفته وکیل و خانواده وی برای اثبات اتهام؛ او و لقمان مرادی زیر شدیدترین و کثیفترین شکنجه ها قرار گرفته بودند.

index

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah