چند روز پیش از اداره مالیات با من تماس گرفتند و مدعی شدند که ناصر حجازی به اداره مالیات بدهکار است. وقتی این موضوع را شنیدم تعجب کردم و گفتم بعد از این همه سال تازه یادتان افتاده ناصر به اداره مالیات بدهکار است؟
وقتی این حرف را شنیدم به آنها گفتم ناصر از زمان حضورش در #استقلال ۲۰ میلیون تومان طلبکار است و بروید از باشگاه بدهی مالیاتی‌اش را بگیرید. جالب است من را تهدید کردند که حسابم را مسدود می‌کنند و ممنوع‌الخروج می‌شوم.
آقایان بهتر است کسانی که #اختلاس می‌کنند را ممنوع‌الخروج کنند نه من را.

#براندازم
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

41530684_1105903172903254_6125674252399017984_n.jpg