در کنفرانس مطبوعاتی امروز مقاومت ایران از جمله رئيس «سازمان اطلاعات خارجی و نهضتها» (ارگان مسئول تروريسم رژیم در خارج ايران) افشا شد. او رضا امیری مقدم نام دارد.

21 شهریور97

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

41626252_1105647239595514_622617254005047296_n.jpg