دشمن اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران باید به مردم شناسانده شود و آمادگی لازم جهت برخورد با منافقان ایجاد شود.

در رابطه با هنر دشمن شناسی سه عامل، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، رسول موسوی فعال سیاسی و اجتماعی شهرستان بهارستان طی یادداشتی، بیان داشت: در رابطه با هنر دشمن شناسی سه عامل، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

اول اینکه دشمن شماره یک خود را شناخته و معین کنیم و نیروهای خود را نسبت به آن هوشیار و آگاه کنیم، دوم اینکه روی دشمن اصلی متمرکز باشیم و کلیه مواضع غیر ضروری و کلیه دشمنان غیر جدی را از لیست خارج سازیم و تمرکز خود را از آن‌ها برداریم تا بتوانیم عمده قوا و انرژی خود را بر روی دشمن اصلی متمرکز سازیم و سوم عامل زمان است، به این معنی که مناسب‌ترین زمان اقدام دشمن را بدانیم و تمام افراد خودی‌ را نسبت به آن مهیا و آماده نماییم.

این قوانین سه قانون صلب و خدشه ناپذیری می باشند و هرکدام را که به کار نگیریم احتمال شکست خود را تا بیش از ۳۰ درصد بالا می بریم، که باتوجه به این قوانین، باید پرسید که آیا به راستی دشمن اصلی نظام و موجودیت جمهوری اسلامی را خوب شناخته و معرفی کرده‌ایم، آیا تهدید اصلی ما اسرائیل و آمریکا و اروپا می باشند؟ البته که آن‌ها دشمن هستند ولی آیا امریکا می تواند جمهوری اسلامی را براندازد؟ اسرائیل چطور؟ قطعاً اینطور نمی باشد، پس واقع گرایی حکم می کند که در گام اول معین کنیم دشمن اصلی نیروی خارجی نیست بلکه دشمن اصلی داخلی است.

اما عطف به دشمنان داخلی نیز دو شرط لازم است که تهدید محسوب شوند: یکی اینکه آرزوی براندازی نظام را داشته باشند و دیگر اینکه توانایی تحقق این آرزو را دارا باشند، بنابراین احزاب متنوع درون حاکمیت اعم از اصلاح طلب و طیف گوناگون آن کسی در صف دشمنان نیستند چون هیچکدام از این دو شرط را دارا نمی باشند.

کما اینکه وقتی از دشمنان داخلی، تحت عنوان سلطنت طلب‌ها سخن به میان می آید پر واضح است که هرچند آن‌ها آرزوی براندازی ما را دارند اما شرط دوم یعنی توانایی براندازی را در اختیار ندارند، و قطع به یقین هیچ گروه سلطنت طلبی صاحب توان براندازی نیست چون هیچ عنصر سلطنت خواهی حاضر نمی باشد برای این مقصود حتی دماغش خونین شود چه برسد به اینکه در این مسیر جانباز شود، همچنین گفتنی است که هیچ گروه مارکسیستی و لاییک دیگری که هم آرزوی براندازی و توان براندازی نظام را داشته باشد، وجود خارجی ندارد.

حالا چه کسانی دارای هر دو شرط فوق می باشندد؟ یعنی هم آرزوی براندازی و هم توانایی بالفعلی برای تحقق این آرزو را دارا هستند. در اینجاست که انگشت نشانه همه متفقاً به سوی «سازمان منافقین» خواهد رفت و این همان است که مقام معظم رهبری به تکرار از آن یاد کرده‌اند. لذا ، ضروری است که بی‌هیچ ملاحظه‌ای آن‌ها را به مردم معرفی کنیم و تمام افراد خودی را نسبت به این حریف واقعی و جدی هوشیار و مهیا سازیم.

رزمایش بسیج که هم در تهران و هم در کلیه استان‌ها برگزار شد، ما را به یک نتیجه گیری سلیم و قاطع می‌رساند که دستگاه امنیتی و دفاعی ما به یک نقطه بلوغ برای حفاظت از انقلاب رسیده است؛ وقتی که همه قوای وابسته به حاکمیت را در یک صف بندی واحد بسیج کرده باشیم هم برای رویارویی با دشمن داخلی و برای مایوس کردن دشمنان خارجی مفید می افتد.

برای منافقین و کانون‌های شورشی تحت امر آن‌ها، ماه محرم، مناسب‌ترین زمان برای عرض اندام است و اخبار واطلاعات نیز نشان می دهد که آن‌ها نیز به صف آرایی در همین ماه مشغول می باشند و اینجاست که عامل سوم در هنر دشمن شناسی خود را نشان می دهد.

کلام آخر این است که در ماه محرم، دشمن با کانون‌های شورشی خود برای براندازی، صف آرایی کرده است و ما نیز لازم است که با تمام توان برای حفاظت از انقلاب صف آرایی کنیم، که رزمایش بسیجیان در ماه محرم با همین درک و بینش یک اقدام پیش دستانه و یک صف آرایی بسیار ضروری و متناسب با زمان است.

انتهای پیام/ ع

#براندازم
****
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

42059266_1108732475953657_8886571060963573760_n.png