#بگونه: این روزها در آستانه اجلاس سازمان ملل سفر حسن روحانی به نیویورک
به دعواهای درون نظام افروده شده و یکی از نمایندگان مجلس رژیم از باند خامنه ای در مخالفت با شرکت حسن روحانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، می‌گوید هزینە این سفر روحانی با صد نفر همراه حدود دو میلیون دلار است.
احمد امیرآبادی، نماینده مجلس رژیم از قم در صفحه توییتر خود شمار کلاشان همراه روحانی شیاد در سفربه نیویورک را ۱۰۰ نفر و رقم هزینه‌های این سفر را بر اساس برآوردها حدود دو میلیون دلار اعلام کرد.
@ahmadamirabadi1
تصمیم حضور یا عدم حضور #رئیس_جمهور_محترم در اجلاس سالانه مجمع عمومی #سازمان_ملل به عهده شخص ایشان است.
اما حدود ۱۰۰ نفر همراه و برآورد حدود دومیلیون #دلار هزینه سفر در این وضعیت #اقتصادی مردم ، جای نقد وبررسی دارد.#شفافیت
اما بهمن حسن‌پور،معاون تشریفات روحانی ادعای وی را رد کرد و گفت » حسن روحانی «با جدیت» مسئله صرفه‌جویی هزینه‌های سفرهای داخلی و خارجی اعضای دولت و به خصوص سفرهای خود را پیگیری می‌کند!
کدام یک از این دزدان فاسد و شازلاتان یک بار راست گفته اند که این کی راست گفته باشد. روشن است ریخت و پاش حسن روحانی شیاد و کلاشان همراهش اگر بیشتر از دومیلیون دلار نباشد کمتر نیست.
42130562_1109199145906990_4272436211097796608_n

#براندازم

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah