«امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت ولایت فقیه در شرایط سرنگونی هست یا 42270752_525334197929176_4750404163483992064_n.pngخیر؟ پرسش این است که از چه راههایی می‌توان زودتر به این هدف رسید. تحریم و انزوا به تنهایی منجر به سرنگونی و تغییر رژیم نمی‌شود. البته این انزوا و این تحریمها رژیم را به‌حالت خفگی اقتصادی بدتر از قبل برجام می‌رساند. رژیم به واسطه‌ تحریم اقتصادی و انزوای بین‌المللی به تنهایی سرنگون نمی‌شود!

راه‌حل عملی برای سرنگونی رژیم در گام اول به سازماندهی و تشکل‌یابی مشروط است.

سرنگونی این رژیم قیمت میخواهد.
#براندازم#اعتراضات_سراسری#اعتصابات_سراسری

#براندازم

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah