خانواده‌های هشت درویش گنابادی محبوس در زندان که پس از حمله‌ی روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ ۳ آن زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند می‌گویند ۳۰ روز است که هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی و محل نگهداری زندانیان خود ندارند.

#براندازم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 

DoFTDt-XcAAAWA1.jpg