#بگونه: به گزارش بلومبرگ ( ۳مهر ۹۷) هند، یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران،
برای ماه نوامبر (آبان ) قصد خرید هیچ محموله نفتی از رژیم ایران را ندارد.
پیش از هندوستان ژاپن و کره جنوبی در پیروی از تحریمهای نفتی آمریکا علیه رژیم ایران که چهارم نوامبر و ۱۵آبان ۹۷اجرایی می شود ، خرید نفت از این رژیم را قطع کرده‌اند و اکنون هند نیز به صف مشتریان آسیایی نفت ایران می‌پیوندد که از تحریم نفتی آمریکا تبعیت می‌کنند.

#براندازم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

42604826_1113571942136377_6348763289069027328_n.jpg