اروپاییها بدون رسیدن به توفیقی چندان به‌دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریمهای مالی آمریکا هستند. آخوندها مانند اروپاییها فکر می‌کنند می‌توانند دوره دونالد ترامپ را از سر بگذرانند.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از ایجاد یک «وسیله هدف ویژه» برای تسهیل تجارت با رژیم ایران، پس از تحریمهای ماه نوامبر آمریکا، خبر داد.
موگرینی، آلمان، فرانسه و بریتانیا برای حفظ مزایای بازرگانی مبتنی بر برجام تقلا می‌کنند و به تجارت با رژیم ایران فکر می‌کنند.
وال استریت ژورنال می‌افزاید: رویدادهای ماههای اخیر نشان داده که تلاش دولتهای اروپایی برای حفظ دسترسی رژیم ایران به نظام مالی جهانی چه اشتباه دیپلماتیکی بوده است. شرکتهای اروپایی با وجود طرح های اتحادیه اروپا ایران را ترک کرده‌اند. دیپلماتهای اروپایی هر چقدر هم علیه دولت ترامپ سر و صدا به راه بیاندازند، دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی اهمیت بیشتری دارد.

بروکسل هنوز راه چاره‌ای برای تجارت با ایران نیافته است. پیشنهادهای مبهم برای ایجاد روابط مستقیم میان بانک مرکزی ایران و همتایان اروپایی‌اش برای استفاده از یورو تا حدی به‌دلیل نگرانی بانکهای مرکزی اروپا و وزیران دارایی اتحادیه نسبت به پولشویی ایران بی‌نتیجه مانده است.

 

42701985_1609649429140697_5143112075832197120_n.jpg