#بگونه :فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد دارائیهای متعلق به دو مرد ایرانی و وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران را مسدود کرد.
حکم رسمی مربوط به انسداد دارائیها در نشریه رسمی دولت فرانسه منتشر شد و یکی از دو مرد را اسد‌الله اسدی معرفی میکند.
اسدی که یک دیپلمات رژیم ایران می‌باشد به اتهام توطئه بمبگذاری در گردهمایی یک گروه اپوزیسیون ایران (سازمان مجاهدین خلق) در ماه ژوئن در فرانسه دستگیر شد»

photo_2018-10-02_11-05-26.jpg