بامداد نهم مهرماه ۹۷ رسانه های حکومتی خبر از شلیک شش فروند موشک از نوع «قیام» و «ذوالفقار» بر علیه محل استقرار تروریست های که عملیات غلیه مراسم رژه نظامی در #اهواز انجام دادند در داخل خاک سوریه را دادند.
پیشتر هم سپاه پاسداران مقرهای حزب دمکرات کردستان در داخل خاک عراق را هدف خمله موشکی قرار داد که شماری کشته و مجروح به جا گذاشت اما با محکومیت بین المللی مواجهه شد.
هدف نظامی که دچار بن بست و انزوا و بحران پوشک و رب گوچه فرنگی و حد اقل نیازمندیهای جامعه است از این موشک پرانی چیست؟
بنابه تجربه گذشته و طول عمر ننگین این نظام قرون وسطایی که هر وقت در بحران و بن بست قرار گرفته با قتل عام زندانیان و قتل های زنجیره ای و جنگ و تروریسم و صدور بحران دست به قدرت نمایی زده چرا این بار و با این عجله به موشک پرانی روی آورده که نیمی از موشکها نه در سوریه که در کرمانشاه فرود آمده اند ؟!
پر واضح است که هدف قدرت نمایی پوشالی است و لاغیر.
چون در اروپا که میخواست عملیات تروریستی بکند دیپلمات و تیم تروریستی اش لو رفتند و دستگیر شدند و اکنون ماجرا چنان بیخ پیدا کرده است که دولت فرانسه در یک روز هم دارایی هایی وزارت اطلاعات رژیم را منجمد می کند هم در یک عملیات یک مرکزپوششی رژیم را می بندد و ۱۱ نفر هم دستگیر می کند.
دادگاه یک ایالت آلمان هم حکم استرداد دیپلمات دستگیر شده نظام به بلژیک را صادر می کند.
پس تا اینجا روشن میشود که دست نظام برای ضربه زدن و حمله به اپوزسیون اصلی اش بسته است. اپوزسیونی که در عراق و در تیر رس قرار داشت اکنون دیگر دسترسی به آن مشکل شده و با طرح ناکام تروریستی هم کارش به جای باریکی کشیده و بد جوری دمش توی تله افتاده است. هنوز در دنیای سیاست مماشات به سر می برد در حالیکه با خروج آمریکا از برجام سیاست مماشات به سایه رفته است.
جکومت «ابوداعش» که ابتدا می گفت علیه «داعش» موشک شلیک کرده هنوز خودش را از گرد و خاک موشکها نتکانده رئیس ستاد ارتش تحت امرش مدعی شد که «موشکها به منطقه‌یی اصابت کرد که به منطقه تحت مسئولیت آمریکا نزدیک است».
و یا روی موشکها شعار «مرگ بر‌ آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر‌ آل سعود» نوشته‌اند.
پس تا اینجا «داعش در شرق فرات» بهانه ای بیش نبوده و هدف چیز دیگری است اما چون هوا خیلی پس است و علی خامنه‌ای هم خوب حواسش جمع است که در این بن بست و بحران هایی که نظام را دارند در خود فرو می برند بی‌گدار به آب نزند، به مصداق «سنگ مفت و گنجشک مفت» داعش بهترین بهانه است.
هدف رژیم با این موشک پرانی بیهوده و بی حاضل که هیچ دستاورد نظامی ندارد قدرت نمایی پوشالی و پر کردن جای خالی عملیات تروریستی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته است. که روحیه ای نخواهند گرفت. چون قاعدتا اگر اقتداری بود بایستی در مقابل حملات نظامی پی در پی اسرائیل از خود نشان میدادند.
در حقیقت این موشک پرانی سوت زدن در تاریکی و ناشی از ترس است.
ترس و دلهره اصلی خامنه ای وسرتاپای نظام ازگسترش اعتراضات اجتماعی مانند اعتصاب کامیون‌داران و اوج‌گیری قیام است. مردم در هرکوچه و خیابان حرف و حدیثشان این است که باید بلند شد. باید برخاست و کار اینها را یک سره کرد.

 

#قیام
#براندازم
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah