روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دادگاه رسیدگی به اعتراض یازده تن ازبازداشت شدگان در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد. محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که خود نیز یکی از متهمین این پرونده است طی یادداشتی از برگزاری این دادگاه خبر داد و گفت که تمام متهمان علت حضور خود در اعتراضات را “مشکلات اقتصادی” بیان کردند.
اسامی این یازده نفر عبارتند از:
محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی
اين اشخاص به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند.

#قیام_دیماه
#اعتصاب_سراسری
#براندازم
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah