استراسبورگ- ۳اکتبر ۲۰۱۸ -سیاستمداران اروپایی نقض حقوق‌بشر و اعمال تروریستی رژیم ایران را محکوم می‌کنند.

روز چهارشنبه سوم اکتبر ۲۰۱۸، گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا جلسه‌ای را در استراسبورگ برگزار کردند. دهها نماینده پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی در این جلسه شرکت کردند و در رابطه با نقض حقوق‌بشر، ادامه تظاهراتها و اعتصابات، تهدیدات اخیر تروریستی، و سیاست اتحادیه اروپا در مورد ایران صحبت کردند. ریاست این جلسه را نماینده پارلمان اروپا ژرارد دوپره به عهده داشت.

قانونگذاران اروپایی از نماینده عالی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روابط اقتصادی و سیاسی با تهران را مشروط به پایان دادن به اعدام ها، بهبود بنیادی حقوق‌بشر و حقوق زنان و پایان دادن به تروریسم کند.

#براندازم
#تروریسم
#ایران
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah
#IranianTruckersOnStrike