خامنه ای با جمع کردن بسیجی های وارفته و گیج و منگ و سردر گم در استادیوم آزادی برایشان سخنرانی کرد. اما در همین سخنرانی هم به بن بست نظام اعتراف کرد و هم بندها را حسابی آب داد! آنجا که گفت: اینها رجزخوانی نیست. اینها شعار محض نیست. سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر می‌زنند، نیست.(منظور از بعضي هم شيخ حسن روحاني است.)
همچنین خامنه ای می گفت :«جنگ ما با دشمن در کجاست؟ این را باید درست تشخیص بدهیم. باید تهدید دشمن را درست فهم کنیم. باید بدانید دشمن از کجا حمله می‌کند. همه‌ی مردم باید درک درستی از عرصه‌ی نبرد داشته باشند.»
راستی این دشمنی که خامنه ای ازش دم می زند و خطر آن را به بسیجی هایش یاد آوری می کند کیست و چیست؟
مگر مردمی نیستند که در کف خیابان شعار می دهند: دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست! یا « خامنه ای حیا کن مملکت را رها کن!»
اما در اینجا بسیجی‌ها، که رژیم با هزینه‌های میلیاردی آنها را از گوشه و کنار کشور در استادیوم آزادی گرد آورده، چشم به دهان خامنه‌ای دوختند که چه «راه‌حلی» ارائه می کند؟ هیچ!!
نه تنها راه‌حلی جلوی بسیجی‌های وارفته نینداخت، بلکه به روشنی به «بن بست» نظامش اعتراف کرد و گفت: «ما فشار اقتصادی داریم، اما بن بست نداریم…عیب واقعی بن‌بست است که بحمدالله نداریم. ما بن‌بست نداریم!»

حال سوال اینست: اگر نظام بن‌بست ندارد،‌ چه نیازی هست که خامنه‌ای پس از مدتها دهان که باز می‌کند،‌ در یک سخنرانی کوتاه چندبار از واژه «بن‌بست» استفاده کند؟ چرا باید قسم و آیه بخورد که به‌خدا «بن‌بست نداریم؟! الحمدالله بن‌بست نداریم!؟»

آیا همین موضوع نشان این نیست که رژیمش چنان در بن‌بست است و چنان بسیجی‌های نظام از این بن‌بست مرگبار به وحشت افتادند که خامنه‌ای مجبور شده دوان دوان به استادیوم آزادی رفته، عمامه بر زمین بکوبد که بخدا ما «بن بست نداریم!!»

وانگهی، اگر بن‌بست نداری پس چرا راه‌حل ارائه نمی‌دهی؟!
-چرا نمی‌گویی راه حل دلار ۱۸-۱۹هزار تومانی چیست؟
-چرا برای گرانی،‌ تورم، بیکاری راه‌حل نمی‌دهی؟
-چرا راه‌حل نظام در برابر بازگشت «مرگبارترین تحریمهای تاریخ» را نشان نمی‌دهی؟
-چرا نمی‌گویی نظام در برابر FATF چه کند؟
-چرا شیوه جایگزینی موج خروج شرکتها از ایران را ارائه نمی‌کنی؟
و…

پاسخ روشن است!‌ راه‌حلی نیست. خامنه‌ای خود در گرداب بزرگترین بحران، یعنی «بحران بی‌راه‌حلی» دست و پا می‌زند.
از سوی دیگر دشمنی هم هست که اجازه نفس تازه کردن به این نظام پیر و از نفس افتاده را نمی‌دهد.
همان که خامنه‌ای لحظاتی پیش گفت: «دشمن می‌خواهد به این نتیجه برساند که راه حلی وجود ندارد، مگر تسلیم شدن!»

البته خامنه‌ای می‌دانست که این وضعیت از چشم بسیجی‌ها هم ناپیدا نیست و حرفهایش حتی برای آنان هم دیگر خریدار ندارد.
برای همین با التماس و قسم و آیه گفت: باور کنید «حرفهایم رجزخوانی و شعار محض نیست!!»

#براندازم
#قیام
#اعتصابات_سراسری
#ایران