در پی بارندگی شدید که از روز جمعه 13 مهر 97 در استان گیلان شروع شده است. متاسفانه تاکنون 8نفر ازهموطنان جان باختند و یک کودک مفقود شده است.