نیروهای سرکوبگر مرزی در روز جمعه در روستای دیناران در مرز #سردشت #کولبران را بە رگبار بستند و دو تن از آنان را مجروح کردند.

اسامی این دو کولبر عبارتند از ”امید صالح پور“ ٢٣ سالە و ”کمال قادریان