#بگونه :واشنگتن تایمز در مقاله‌ای به قلم تاد وود می‌نویسد دولت فرانسه بعد از یک اقدام تروریستی شدید در خاک فرانسه تصمیم گرفت هیچ انتخابی بجز مقابله با رژیم ایران ندارد.

تاد وود در مقاله خود در روز چهارشنبه ۱۱مهرماه می‌نویسد، این به‌دنبال اقدامی است که در تابستان علیه گروه اصلی مخالفان ایرانی، مجاهدین خلق ایران صورت گرفت، که یک گردهمایی عظیم در ژوئن در پاریس برگزار کرده بود. در حال حاضر سؤال این است که فرانسه و بقیه اروپا با بقیه توافق پاره پاره هسته‌ ای یران چه می‌کنند