کنگره آمریکا گزارشی در باره تحریمهای رژیم ایران منتشر کرد است.
در این گزارش آمده است که طی سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۵، در زمانی که جامعه جهانی به‌طور نسبی در رابطه با فشار گذاشتن روی ایران متحد بود، اقتصاد ایران سالانه ۹درصد کاهش می‌یافت، صادرات نفت خام آن از حدود ۲.۵میلیون بشکه،
به حدود ۱.۱میلیون بشکه در روز رسید، و دیگر ایران قادر به برگرداندن بیش از ۱۲۰میلیارد دلار ذخایر ارزی که در خارج از کشور نگهداری می‌کرد، نبود.
گزارش کنگره می‌گوید برقراری مجدد تحریمهای ایالات متحده، شروع به آسیب رساندن به اقتصاد ایران کرده است، زیرا بسیاری از شرکتهای بزرگ تصمیم گرفته‌اند، به‌جای پذیرش ریسک تحریمهای آمریکا از اقتصاد ایران خارج شوند.
کاهش صادرات نفت ایران
کنگره آمریکا در گزارش خود می‌افزاید: صادرات نفت ایران در حال کاهش است و مشکلات در پرداخت به ایران با پول نقد، درازای نفت، بسیار آشکار است.
از سوی دیگر ارزش پول ایران به‌شدت کاهش یافته است و ناآرامی‌هایی به‌دلیل اقتصادی از اوایل سال ۲۰۱۸ گسترش یافته است اگر ‌چه هنوز به حدی نرسیده است که (موجودیت) رژیم را تهدید کند.
در گزارش کنگره آمریکا به این نیز اشاره شده است که هنوز مشخص نیست اقتصاد ایران تا سطح سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۵ آسیب دیده باشد، زیرا اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر که مخالف خروج آمریکا از توافق هسته‌یی بودند، تلاش می‌کنند تا مزایای اقتصادی این توافق را به ایران منتقل کنند.