با فروریختن دیوار مدرسه‌  فرسوده ای درکردستان دختر بچه‌ای به نام «دنیا ویسی» جان باخت.

دنیا ویسی ، دختر  ساله اهل روستای «گرماش» سنندج، ۱۶ روز پس از پا گذاشتن به کلاس درس بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه، قربانی بی‌کفایتی کارگزاران نظام آخوندی و دزدی و غارت آنها از اموال عمومی شد.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah