#بگونه: امروز سه شنبه ۱۷ مهر ۹۷ #اعتصاب بازاریان وارد دومین روز شد و بازاریان و کسبه #تبریز، #کرج، #شهریار، شهرضای #اصفهان و سراب #اردبیل در اعتصاب هستند.