شرکت فرانسوی توتال به اتهام پرداخت رشوه برای عقد قرارداد با رژیم ایران است، در پاریس به محاکمه کشیده می‌شود. این محاکمه قرار است روز پنجشنبه ۱۹مهر ۹۷ برگزار شود.
سرنوشت برخی افراد دخیل در این پرونده در هاله‌یی از ابهام است. گفته می‌شود برخی را سر به نیست کردند و برخی را هم در تصادفاًًت و حوادث حذف کردند.
به گزارش رسانه‌های خبری هیچکس از سرنوشت دو تبعه ایرانی دخیل در پرونده اطلاعی ندارد. علاوه بر این، کریستف دومارژوری مدیرعامل سابق توتال نیز چهار سال پیش در سانحه‌ای در مسکو کشته شد.