۸۰ نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت به همراه خانواده‌هایشان از روز شنبه۱۴ مهر ماه تاکنون در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت شغلی و دریافت نکردن حقوق طی ۴۲ ماه گذشته به تهران سفر کرده‌اند.
یکی از کارکنان دفاتر سهام عدالت در تشریح وضعیت خود و همکارانش گفت: «همانند روزهای گذشته به صورت شبانه‌روزی در مقابل ورودی ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی جمع شده‌ و منتظر عملی شدن وعده‌های داده شده در خصوص مطالباتمان هستیم.
17 مهر 97 سه شنبه