یک شهروند ایرانی با داشتن مدرک دکترای تخصصی عمران
درشهرداری كرمانشاه به جای کار در رشته تخصصی خود رفتگری می کند
این مهندس رفتگر ۳۵مقاله isi درحوزه عمران وشهرسازی دارد و در شهرداری شهری رفتگری می کند که ۱۰۰روز است شهردار ندارد.