به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  امروزچهارشنبه 18 مهر 97 مرتصی پروین فعال مدنی ساکن اردبیل که پیشتر به احکام شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود، از سوی ماموران انتظامی شهرستان اردبیل جهت اجرای حکم، بازداشت شد. گفته شده “آقای پروین به دلیل غیرانسانی بودن احکام شلاق از اجرای حکم شلاق ممانعت نمود که این موضوع منجر به ضرب و جرح وی از سوی ماموران قضایی شد.”

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «صبح امروز مرتضی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی توسط مامورین انتظامی شهرستان اردبیل برای اجرای حکم دستگیر شد و به اجرای احکام دادگستری شهرستان اردبیل انتقال داده شد، اما وی به دلیل ممانعت از اجرای حکم ۴۰ ضربه شلاق توسط مامورین اجرای احکام، به دستور مقامات قضایی با ضرب و جرح مامورین مواجه شد.»

این منبع افزود: «بنا به گفته نزدیکان وی و فیلم موجود چند نقطه از سر وی دچار شکستکی شده است به نحوی که خون بر روی صورت وی جاری شده، آقای پروین حکم شلاق را اقدامی غیرانسانی و مغایر با موازین حقوق بشری دانسته و گفته اند که داوطلبانه به اجرای این حکم تن نخواهند داد.»

بنا به گفته نزدیکان آقای پروین تا این لحظه وی از اجرای حکم شلاق ممانعت کرده است.

مرتضی پروین که به همراه میلاد اکبری و اکبر جهانگیری سه فعال مدنی ترک (آذری) در تیرماه 96 بدلیل شرکت در تجمع قلعه بابک بازداشت شده بود، ابتدا از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفر کلیبر به ۴ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.