در پی خودکشی یکی از زندانیان زندان مرکزی ارومیه به نام محمد آهوپا روز چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷ بیش از ۷۰۰ تن از زندانیان بند ۱۵ این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
محمد آهوپا؛ فرزند محمود اهل روستای کریم آباد ارومیه که به جرم مواد مخدر به ۲۵سال زندان محکوم شده بود و تا کنون ۸سال از دوره حبس خود را در زندان ارومیه به‌سر برده بود؛ روز چهارشنبه هنگام بازدید رئیس دژخیم این زندان از بند ۱۵، از وی برای چندمین بار درخواست مرخصی برای دیدار با خانواده‌اش را می‌کند اما مجدداً با مخالفت رئیس دژخیم این زندان روبه‌رو می‌شود. این زندانی از شدت فشار و اندوه، خود را در ساعت ۱۸۳۰روز چهارشنبه حلق‌آویز کرد.
به ‌دنبال این واقعه مأموران زندان برای لاپوشانی اعمال فشارهای غیرانسانی و رفتار سرکوبگرانه خود با زندانیان، یک گرم مواد مخدر شیشه روی تخت وی گذاشتند تا وانمود شود که وی به‌دلیل مصرف مواد مخدر اقدام به خودکشی کرده و خود را به‌دار آویخته است.
در پی پخش خبر خودکشی محمد آهوپا در بین زندانیان، از عصر چهارشنبه فضای بند ۱۵این زندان متشنج شده و زندانیان با شعار علیه رئیس زندان؛ وی را به همراه همه مأموران و حتی وکیل بندها، از بند ۱۵بیرون می‌کنند.
زندانیان از صبح روز پنجشنبه ۱۹مهر ماه در اعتراض به وضعیت کنونی این زندان و فشارهای رئیس زندان به زندانیان، و اعمال مافیایی وی، اعلام اعتصاب غذا کرده و در حال حاضر در اعتصاب به‌سر می‌برند.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah