مصاحبه امانوئل ماکرون با تلویزیون فرانس ۲۴ و پاسخ به پرسشی در باره توطئه تروریستی خنثی شده علیه گردهمایی ایرانیان
به گزارش فرانس ۲۴ امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک مصاحبه مطبوعاتی به سؤالهای خبرنگاران پاسخ داد. یک خبرنگار در مورد توطئه تروریستی خنثی شده علیه گردهمایی ایرانیان در پاریس از رئیس‌جمهور فرانسه پرسید : دو هفته پیش دولت شما اتهام جدی را به دولت ایران زد و آن را متهم به آماده‌سازی یک سؤقصد در ویلپنت در خاک فرانسه علیه مخالفان ایرانی، خوشبختانه این سؤقصدخنثی شد. شما هنوز درباره این موضوع بسیار حساس اظهارنظر نکرده‌اید، آیا به این معنی است که این شاید شما را می‌آزار دهد که مطابق با فضای سیاسی آمریکا از یک کشور بدی بگویید؟
امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه پاسخ داد خیر به هیچوجه چون من فرصت آن را داشتم که با صراحت بسیار با روحانی دوباره در این رابطه صحبت کنم.طبعا یک طرح سوءقصد وجود داشت که توسط سرویسهای مشخصی صورت گرفته است.
امروز من نخست از رئیس‌جمهور حکومت ایران خواهان توضیح کامل شدم. آن چه قطعی است این است که همکاری بسیار عالی اروپایی باعث شد که این طراحی سوءقصد خنثی شود، لذا انجام نشد. کسانی که آن را طراحی کرده بودند در معرض یک روند قضایی قرار دارند و علاوه بر دو صحبتی که با روحانی داشتم ما دست به اقداماتی در پاسخ به آن زده‌ایم.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah