معصومه ابتکار روز جمعه ۲۰ مهر۹۷ درباره روند رسیدگی به «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها»در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان به قوه قضائیه فرستاده شده است و در این رابطه ما همکاری نزدیکی با این قوه داریم.»
معصومه ابتکار که معاون حسن روحانی در امور زنان می باشد درباره علت فرستادن این لایحه به جای مجلس به قوه قضائیه و قم گفت: «مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند که امیدوارم این لایحه با نتیجه خوب بازگردد.» !
در نظام زن ستیز ولایت فقیه بحث و گفتگو در باره حقوق زنان حکایت تیر گزاست و کور کردن چشم اسفندیار!
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah