به گزارش رسانه های خبری روز جمعه ۲۰مهر۹۷، دادسرای پاریس خواستار مصادره ۲۵۰میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به رژیم ایران شد.
همچنین دادسرای پاریس خواستار یک جریمه ی ۷۵۰هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است.
توتال متهم است که در فاصله سالهای ۲۰۰۰تا ۲۰۰۴برای عقد قرارداد با رژیم ایران به میزان ۳۰میلیون دلار به مهدی هاشمی، پسر رفسنجانی، رشوه داده است. وی در آن زمان مدیر شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.
رشوه توتال منجر به عقد قرارداد دو میلیارد دلاری با رژیم ایران در ارتباط با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۹۹۷میلادی شد.
در آن زمان، آمریکا شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران را تهدید به تحریم کرده بود.
چند سال پس از این ماجرا، تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و بالاخره روز پنجشنبه ١١اکتبر/١٩مهر، محاکمه شرکت نفتی توتال در پاریس آغاز شد. این محاکمه در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
سرنوشت برخی افراد دخیل در این پرونده در هاله‌یی از ابهام است. گفته می‌شود برخی را در تصادفاًت و حوادث سربه نیست کرده‌اند.هیچکس از سرنوشت دو تبعه ایرانی دخیل در پرونده اطلاعی ندارد. علاوه بر این، کریستف دومارژوری مدیرعامل سابق توتال نیز چهار سال پیش در سانحه‌ای در مسکو کشته شد.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah