#بگونه: بنابه فراخوان قبلی اعتصاب سراسری معلمان امروز یکشنبه ۲۲ مهر آغاز گردید و سراسر کردستان را فرا گرفت.

عکسی از اعتصاب معلمان دبستان شاهد مریوان.

درود بر این عزم ملی
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah