#بگونه:در همبستگی با اعتصاب معلمان کل کشور امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ معلمان بخش باینگان پاوه در استان کرمانشاه اعتصاب خود را شروع کردند.

پاوه و مردمان این دیار که کرد هستندو با گویش هورامی سخن می گویند از همان آغاز ملاخور شدن انقلاب ضد سلطنتی و با فرمان خمینی جلاد در ۲۸ مرداد تابستان ۱۳۵۸ مورد یورش ددمنشانه پاسداران قرار گرفت و در اعدام های گروهی و صحرایی که توسط خلخالی جلاد مامور ویژه و حاکم شرع خمینی اجرا میشد؛ شماری از جوانان و معلمان اهل این دیار اعدام شدند.

همچنین در طول حاکمیت ننگین آخوندها و پاسداران سرکوبگر و چپاولگرشان همواره ستمی مضاعف بر هم وطنان کرد و عرب و بلوچ از سوی حکومت شده و این ستم مضاعف سابقه دیرین دارد و در رژیم گذشته نیز همین ستم و سرکوب روا میشد.

مردم کردستان و تمامی مردم ایران و تمامی اقشار جامعه با اعتصاب و اعتراض و قیام سراسری است که می توانند شر این رژیم را از سر خود کم کنند و به حقوق مساوی خود به عنوان صاحبان این آب و خاک برسند.

به امید تحقق حقوق مردم ایران بویژه هم میهنان دلاور و شریف و مهمان نواز کرد.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah