#بگونه: امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ در اتحاد و همبستگی با اعتصاب معلمان سراسر کشور که یگانه رمز پیروزی همه اقشار جامعه و همه مردم ایران در برابر استبداد حاکم است؛ معلمان دبیرسان دستغیب کرمانشاه یه به گفته مردمان این شهر و این دیار (کرماشان) دست به اعتصاب زدند.

کرمانشاه یکی از دیرین ترین و بزرگترین شهرهای کردنشین ایران است که کردها آن را یادگار دوران ماد و ساسانی در توصیف قدمت تاریخی آن می نامند. طاق وه سان (طاق سنگی) که طاق بستان به غلط مصطلح شده است از جمله آثار قدمت تاریخی این شهر و این دیار است.

در دروان حکومت ننگین آخوندها که پدیده ای شوم در تاریخ ایران زمین است یکی از شهرهای فقیر کشور محسوب میشود. شهرهای استان کرمانشاه با ۴۸ درصد بیکاری و با هزاران زلزله زده ای که هنوز رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه از دادن یک کانکس هم به آنها دریغ می کند گویی آنها اصلا ایرانی نیستند! در رنج و محرومیت فراوان است. رنج و محنت ومحرومیتی به سنگینی کوههای شاهو و دالاهو و پراو بر دوش شهروندان این دیار سنگینی می کند.

در قیام دی ماه ۹۶ یکی از شهرهای شورشی بود و بی گمان کردهای دلاور این دیار دمی از شورش و قیام؛ دمی از اعتراض و اعتصاب تا رسیدن به حقوق حقه ی خود و تمامی ملت ایران بازنخواهند ایستاد.

معلمان این دیار یاد و خاطره هرمز گرجی بیانی از دبیران دبیرستان های کرمانشاه که در تابستان ۵۸ توسط خلخالی جنایتکار اعدام شد  فراموش نکرده اند. هرمز گرجی بیانی از سازماندهندگان اعتصاب سراسری معلمان بر علیه رژیم شاه در انقلاب ضد سلطنتی سال ۵۷ بود.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah